Rusko-hrvatski forum je nezavisna, neprofitna, nevladina udruga ruskih i hrvatskih poduzetnika s ciljem poticanja, organiziranja i intenziviranja gospodarskih aktivnosti.
| Etički kodeks |

Udruga je registrirana Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba (Klasa: UP/I-230-02/2013-01/759, URBROJ: 251-07-11-13-2)  i 13.11.2013.g. upisana u Registar udruga.
| Statut |

Predsjednik Skupštine:  dr.sc. Vladimir Mrčela
Predsjednik Upravnog odbora:  Nikolay Matsenko

OIB: 38378145728
IBAN: HR3925030071100085626

Adresa:
Bednjanska 8A,
10000 Zagreb - HR

Tel: +385 1 4873 143
Fax: +385 1 4873 145
Mob: +385 98 207 645

E-mail: rusko.hrvatski.forum@gmail.com
Web: r-h-forum.org


| Naslovnica |