U posljednjih 25 g. vanjsko trgovinska razmjena između Ruske Federacije i Republike Hrvatske nije dostigla zadovoljavajuću razinu unatoč naporima međuvladine komisije i obiju strana.
Inicijativna grupa poduzetnika i diplomata visokog ranga iz Hrvatske i Rusije osnovali su Udrugu s ciljem poticanja, organiziranja i intenziviranja gospodarskih aktivnosti poduzetnika iz Rusije i Hrvatske. Svrha i ciljevi R&H Foruma, kao specifičnog i dragovoljnog oblika udruživanja Ruskih i Hrvatskih poduzetnika te pravnih osoba su:

  1. Poticanje i organiziranje suradnje gospodarskih tvrtki, strukovnih udruga i državnih tijela Ruske Federacije i Republike Hrvatske za nastup na međusobnim tržištima kao i na tržištima ostalih država.
  2. Podrška u informiranju, osmišljavanju i realizaciji projekata koje predlažu članovi R&H Foruma.
  3. Podizanje konkurentnosti projekata ili poslovnog poduhvata na svojim i trećim tržištima.
Do sada su održane dvije Konferencije Foruma u Hrvatskoj (Zagreb) i u Bjelorusiji (Brest) .
Trenutne aktivnosti usmjerene su na projekte istraživanja tržišta - iskazivanja interesa gospodarstvenika Ruske Federacije i Republike Hrvatske: Dobiveni rezultati bit će temeljni i mjerljivi pokazatelj budućeg planiranja aktivnosti Foruma.
U tijeku je i projektiranje računalnog poslužitelja kao čvorne točke za komunikaciju između članova i model usluga koji će biti stavljen na raspolaganje članovima Foruma.

| Naslovnica |